Permisos e axudas

PONTEVEDRA PROVINCIA FILM COMMISSION

Axudas a festivais e certames cinematográficos (Ministerio de Cultura)

O obxecto destas axudas é a organización de festivais ou certames cinematográficos de recoñecido prestixio que se realicen durante o ano 2022 en España e que dediquen especial atención á programación e difusión do cine español, comunitario, iberoamericano, así como a películas de animación, documentais e curtametraxes.

As beneficiarias son as comunidades autónomas e organismos e entidades delas dependentes, entidades públicas que teñan a consideración de corporacións locais e organismos e entidades delas dependentes e persoas físicas e xurídicas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 54 da Orde CUD/769/2018, de 17 de xullo, e actúen como promotores dun festival ou certame cinematográfico.